Ordinujeme:
Súkromná Zubná Ambulancia
Cenník
O nás Služby Fotogaléria Cenník Kde nás nájdete
Vyšetrenie a anestézia   ...........................................
   
Názov výkonu                                                                                                  Cena 

Vstupná komplexná prehliadka......................................................................... 22 Eur
Založenie karty................................................................................................. 4 Eur
Komplexné RTG vyšetrenie.............................................................................. 14 Eur
Preventívna prehliadka..................................................................................... 16 Eur
Vyžiadané akútne ošetrenie............................................................................. 17 Eur
Anestézia povrchová......................................................................................... 2 Eur
Anestézia infiltračná, zvodová.......................................................................... 11 Eur
Anestézia intraligamentálna............................................................................. 12 Eur
RTG snímka intraorálna................................................................................... 10 Eur
Výpis z karty.................................................................................................. 10 Eur
Dentálna hygiena, prevencia.......................................

Názov výkonu                                                                                                 Cena 

Vstupné vyšetrenie hygienického stavu, poučenie, čistenie, kefka...................... 50 Eur
Ústna hygiena 1 hod, opakované vyšetrenie..................................................... 40 Eur
Ústna hygiena 1 hod, fixný strojček................................................................. 50 Eur
Ústna hygiena 0,5 hod u detí, poučenie, nácvik čistenia, kefka.......................... 25 Eur
Zatvorená kyretáž parodontálneho vačku - 1 zub................................................. 5 Eur
Laboratórna DNA analýza paromikróbov - 11 MKO.......................................... 110 Eur
Výplach interdentálneho priestoru..................................................................... 2 Eur
Opakovaná inštruktáž- nácvik v DÚ s dentálnou pomôckou 15 min..................... 15 Eur
Leštenie výplní - 1 výplň................................................................................... 1 Eur
Ošetrenie citlivých krčkov - 1 zub...................................................................  10 Eur
Lokálna fluoridácia - 1 zúboradie....................................................................  15 Eur
Pečatenie fisúr - 1 zub..................................................................................  15 Eur
Bielenie po osobnej konzultácii..................................................................... 200 Eur
Záchovná stomatológia.............................................

Názov výkonu                                                                                                 Cena 

Amalgámová výplň - 1 plôška.......................................................................... 30 Eur
Amalgámová výplň - 2 plôšky.......................................................................... 42 Eur
Amalgámová výplň - 3 plôšky.......................................................................... 55 Eur
Rekonštrukcia korunky - amalgám.................................................................. 60 Eur
Rekonštrukcia korunky - fotokompozit............................................................. 80 Eur
Fotokompozitná výplň - 1 plôška vpredu........................................................... 28 Eur
Fotokompozitná výplň - 1 plôška vzadu............................................................ 40 Eur
Fotokompozitná výplň - 2 plôšky vpredu........................................................... 39 Eur
Fotokompozitná výplň - 2 plôšky vzadu............................................................ 52 Eur
Fotokompozitná výplň - 3 plôšky vpredu........................................................... 50 Eur
Fotokompozitná výplň - 3 plôšky vzadu............................................................ 70 Eur
Skloionomérna výplň - 1 kapsla....................................................................... 22 Eur
Skloionomérna výplň - 2 kapsle....................................................................... 35 Eur
Skloionomérna výplň - 3 kapsle....................................................................... 45 Eur
Provizórna výplň............................................................................................. 10 Eur
Ošetrenie koreňového kanálika - 1 kanálik........................................................ 41 Eur
Paliatívne endodontické ošetrenie - odstránenie akútnej bolesti.......................... 30 Eur
Odstránenie starej koreňovej výplne – 1 kanálik................................................ 25 Eur
Zavedenie čapu zo sklenených vlákien............................................................. 60 EurChirurgická stomatológia.............................................

Názov výkonu                                                                                                 Cena 

Extrakcia mliečneho zuba............................................................................... 12 Eur
Extrakcia mliečneho zuba, nerezorbovaný koreň............................................... 25 Eur
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa............................................................... 25 Eur
Extrakcia trvalého viackoreňového zuba............................................................ 40 Eur
Komplikovaná extrakcia...................................................................................80 Eur
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti.............................................. 12 Eur
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu......................................................... 10 Eur
Kontrola a ošetrenie po zákroku dentoalveolárnej chirurgie................................... 5 Eur
Sutúra ( zašitie) extrakčnej rany...................................................................... 15 Eur
Antiseptická vložka do extrakčnej rany............................................................ 10 Eur
Zavedenie dentálneho implantátu................................................................... 700 Eur

*Anestézia sa priratáva ku každému výkonu
Protetická stomatológia............................................

Názov výkonu                                                                                                 Cena 

Kovokeramická korunka................................................................................ 210 Eur
Celokeramická korunka................................................................................. 270 Eur
Celokeramická fazeta, VENEERS.................................................................. 300 Eur
Kovokeramická korunka na implantáte....................................................... do 500 Eur
Koreňová nadstavba, liata................................................................................ 60 Eur
Provizórna korunka......................................................................................... 20 Eur
Celková snímacia náhrada............................................................................. 330 Eur

*Cenník jednotlivých protetických výkonov po osobnej konzultácii s lekárom.Príplatky..............................................................
    
Názov výkonu                                                                                                 Cena 

Nedostavenie sa na ošetrenie bez ospravedlnenia............................................. 60 Eur
Konzultácia každých začatých 10 min............................................................. 10 Eur
Ošetrenie v sedácii....................................................................................... 100 Eur


Uvedené sú vybrané výkony, kompletný cenník je k dispozícii v ambulancii.

V Bratislave 1.septembra 2015
I O nás I Služby I Fotogaléria I Cenník  I Kde nás nájdete I
tvorba web stránok
Copyright © 2008 by "abWEB"  
tvorba web stránok abWEB.sk
Lermontovova 5
811 05 Bratislava
Slovenská Republika
Kontakt:
Spolupracujeme:
www.dentalart.sk
02 / 54 63 08 32
0948/ 31 33 76


misakelloe@nextra.sk
Pondelok:     8:30 - 15:00
Utorok:          8:00 - 15:00
Streda:          8:30 - 15:00
Štvrtok:          8:30 - 15:00
Piatok:       neordinuje sa
Ordinačné hodiny dentálnej hygieny:
Utorok:         15:30-19:30
Piatok:          08:00-15:00