Ordinujeme:
Súkromná Zubná Ambulancia
Cenník
O nás Služby Fotogaléria Cenník Kde nás nájdete
Vyšetrenie a anestézia   ...........................................
   
Názov výkonu                                                                                                  Cena 

Vstupná komplexná prehliadka......................................................................... 20 Eur
Založenie karty................................................................................................. 3 Eur
Komplexné RTG vyšetrenie.............................................................................. 12 Eur
Preventívna prehliadka..................................................................................... 15 Eur
Vyžiadané akútne ošetrenie............................................................................. 17 Eur
Anestézia povrchová......................................................................................... 1 Eur
Anestézia infiltračná, zvodová............................................................................ 9 Eur
Anestézia intraligamentálna............................................................................. 11 Eur
RTG snímka intraorálna..................................................................................... 8 Eur
Výpis z karty.................................................................................................. 10 Eur
Dentálna hygiena, prevencia.......................................

Názov výkonu                                                                                                 Cena 

Vstupné vyšetrenie hygienického stavu, poučenie, čistenie, kefka...................... 43 Eur
Ústna hygiena 1 hod, opakované vyšetrenie..................................................... 37 Eur
Ústna hygiena 0,5 hod u detí, poučenie, nácvik čistenia, kefka.......................... 21 Eur
Zatvorená kyretáž parodontálneho vačku - 1 zub................................................ 7 Eur
Laboratórna DNA analýza paromikróbov - 5 MKO............................................. 65 Eur
Laboratórna DNA analýza paromikróbov - 11 MKO........................................... 95 Eur
Výplach interdentálneho priestoru..................................................................... 1 Eur
Opakovaná inštruktáž- nácvik v DÚ s dentálnou pomôckou 15 min..................... 10 Eur
Leštenie výplní - 1 výplň................................................................................... 1 Eur
Ošetrenie citlivých krčkov - 1 zub.....................................................................  8 Eur
Lokálna fluoridácia - 1 zúboradie....................................................................  10 Eur
Pečatenie fisúr - 1 zub..................................................................................  10 Eur
Bielenie po osobnej konzultácii..................................................................... 150 Eur
Záchovná stomatológia.............................................

Názov výkonu                                                                                                 Cena 

Amalgámová výplň- vysokostrieborná - vysokolesklá - 1 plôška.......................... 27 Eur
Amalgámová výplň - vysokostrieborná - vysokolesklá - 2 plôšky......................... 38 Eur
Amalgámová výplň - vysokostrieborná - vysokolesklá - 3 plôšky......................... 50 Eur
Rekonštrukcia korunky - amalgám.................................................................. 55 Eur
Rekonštrukcia korunky - fotokompozit............................................................. 80 Eur
Fotokompozitná výplň - “biela“ - vysokoestetická - 1 plôška vpredu.................... 25 Eur
Fotokompozitná výplň - “biela“ - vysokoestetická - 1 plôška vzadu..................... 38 Eur
Fotokompozitná výplň - “biela“ - vysokoestetická - 2 plôšky vpredu.................... 35 Eur
Fotokompozitná výplň - “biela“ - vysokoestetická - 2 plôšky vzadu..................... 47 Eur
Fotokompozitná výplň - “biela“- vysokoestetická - 3 plôšky vpredu..................... 45 Eur
Fotokompozitná výplň - “biela“- vysokoestetická - 3 plôšky vzadu...................... 60 Eur
Skloionomérna výplň - 1 kapsla...................................................................... 20 Eur
Skloionomérna výplň - 2 kapsle...................................................................... 33 Eur
Skloionomérna výplň - 3 kapsle...................................................................... 44 Eur
Provizórna výplň............................................................................................. 10 Eur
Ošetrenie koreňového kanálika - 1 kanálik....................................................... 38 Eur
Paliatívne endodontické ošetrenie - odstránenie akútnej bolesti......................... 25 Eur
Odstránenie starej koreňovej výplne – 1 kanálik................................................ 25 Eur
Zavedenie čapu zo sklenených vlákien............................................................. 60 EurChirurgická stomatológia.............................................

Názov výkonu                                                                                                 Cena 

Extrakcia mliečneho alebo kývavého zuba, koreňa............................................ 10 Eur
Extrakcia trvalého zuba alebo koreňa............................................................... 22 Eur
Extrakcia trvalého viackoreňového zuba............................................................ 33 Eur
Komplikovaná extrakcia...................................................................................70 Eur
Dekapsulácia zuba..........................................................................................20 Eur
Ošetrenie sťaženého prerezávania zuba múdrosti.............................................. 10 Eur
Intraorálna incízia dentogénneho abscesu.......................................................... 5 Eur
Kontrola a ošetrenie po zákroku dentoalveolárnej chirurgie................................... 5 Eur
Sutúra ( zašitie) extrakčnej rany...................................................................... 15 Eur
Antiseptická vložka do extrakčnej rany............................................................ 10 Eur
Zavedenie dentálneho implantátu................................................................... 560 Eur

*Anestézia sa priratáva ku každému výkonu
Protetická stomatológia............................................

Názov výkonu                                                                                                 Cena 

Kovokeramická korunka................................................................................ 200 Eur
Celokeramická korunka................................................................................. 250 Eur
Kovokeramická korunka na implantáte....................................................... do 400 Eur
Koreňová nadstavba, liata................................................................................ 60 Eur
Provizórna korunka......................................................................................... 15 Eur
Celková snímacia náhrada............................................................................. 330 Eur

*Cenník jednotlivých protetických výkonov po osobnej konzultácii s lekárom.Príplatky..............................................................
    
Názov výkonu                                                                                                 Cena 

Nedostavenie sa na ošetrenie bez ospravedlnenia............................................. 20 Eur
Konzultácia každých začatých 10 min............................................................. 10 Eur
Ošetrenie nespolupracujúceho dieťaťa..............................................................+ 50 %Uvedené sú vybrané výkony, kompletný cenník je k dispozícii v ambulancii.

V Bratislave 1.marca 2013
I O nás I Služby I Fotogaléria I Cenník  I Kde nás nájdete I
tvorba web stránok
Copyright © 2008 by "abWEB"  
tvorba web stránok abWEB.sk
Lermontovova 5
811 05 Bratislava
Slovenská Republika
Kontakt:
Spolupracujeme:
www.dentalart.sk
02 / 54 63 08 32
0948/ 31 33 76


misakelloe@nextra.sk
Pondelok:    8:30 – 15:00

Streda:         8:30 – 15:00

Štvrtok:         8:30 – 15:00

Ordinačné hodiny dentálnej hygieny:
Utorok:         10:00-17:00
Piatok:          08:30-14:00